Uslovi korišćenja

Prilikom korišćenja sajta obavezni ste da poštujete važeće zakone i propise. Sadržaj sajta se ne sme modifikovati, distribuirati, reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima.Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povreda prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, ili na bilo koji način podstiče na krivično ili protivzakonito delo. Knjižara-galerija Orba doo zadržavaju pravo da ovakav materijal uklone sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.Zabranjeno je svako korišćenje sajta radi preprodaje robe.Zabranjeno je postavljanje virusa i svih komjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bio koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.Stranice našeg sajta možete koristiti informativno i za kupovinu sve robe koja je na sajtu  objavljena.Sajt knjizara-galerija.com je prodajno mesto čije je radno vreme svakodnevno 24 sata. Vanredno, prodajno mesto može biti nedostupno zbog tehničkog održavanja ili nepredviđenih okolnosti izvan kontrole Knjižara-galerija Orba doo.